english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

  pdfs/vol 61 7-12 9. 134-137p.pdf

 

 

MORPHO-BIOLOGICAL, PRODUCTIONAL, TECHNOLOGICAL-PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE NEWLY CREATED SEMIORIENTAL VARIETY O. ZLATOVRV

Karolina Kocoska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep,

Republic of Macedonia Kicevskа bb 7500 Prilep, Republic of Macedonia

e-mail: karolina_kocoska@yahoo.com

 

МОРФО-БИОЛОШКИ, ПРОИЗВОДНИ, ТЕХНОЛОШКО-ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА НА НОВОПРИЗНАТАТА ПОЛУОРИЕНТАЛСКА СОРТА О. ЗЛАТОВРВ

Полуориенталската сорта О. Златоврв е призната од Државната сортна комисија во 2010 година. Поголемиот принос во однос на стандардот и карактеристичните морфо-биолошки, физичко-технолошки и хемиски својства за овојтип на тутун, ја прават оваа сорта поинтересна за производството и фабрикацијата.

 

Клучни зборови: полуориенталски сорти, отлја, златоврв