english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ

View Driving directions to 513 @41.366535074180724,21.51426672935486 in a larger map 
 
УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП
Кичевски пат б.б
7500 ПРИЛЕП
ТЕЛ. 048 412760
ФАКС: 048 412 763
e-mail: tobaccotip@yahoo.com.