english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 тутун 2010 pdfs/vol 61 7-12 6. 111-119p.pdf

 

 

ELECTRONIC CIGARETTES: REGULATORY ISSUES AND SAFETY CONCERNS

Marija Srbinoska1, Miroslava Nikolić 2,Vesna Radojičić2, Nermina Đulančić3

1University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep, Kicevski pat bb.

7500 Prilep Macedonia, e-mail: srbinoska.marija@yahoo.com

2Faculty of Agriculture, Belgrade- Zemun, Republic of Serbia

3Faculty of Agriculture and Food Science, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Електронската цигара, е-цигара или персонален испарувач е уред напојуван со батерија којобезбедува вдишување на никотински или безникотински пареи, при што не постои чад или согорување. Производителите најчесто го опишуваат нивниот производ како алтернатива на тутунските производи како што се цигарите, пурите или лулињата. Електронската цигара може да се користи во затворен простор каде што традиционалното пушење е забрането и таа не е предмет на Законот за забрана на користењето на тутунски производи. Според сведоштвата во многу земји, глобалната дистрибуција и продажба на електронските цигари значително се зголемува. Ова зголемување се совпаѓа со спроведувањето на членот 8 од Рамковната конвенција за контрола на тутунот на СЗО (Заштита од изложеност на тутунски чад), со којсе воведуваат непушачки зони во многу земји.Бидејќи пробивот на пазарот на овие производи продолжува да расте, регулаторните органи во многу земји под водство на СЗО се ангажираа околу создавањето на научна база и оптималните регулаторни мерки што треба да се преземат во однос на ова прашање. Денес, Р. Македонија и Р. Србија имаат донесено строга забрана за пушење на сите јавни затворени места, а во некои случаи и во надворешната средина, така што користењето на електронските цигари станува се поинтересно.. На пазарот постојат различни модели на електронски цигари кои главно се купуваат и продаваат на интернет. Целта на овојтруд е да се одреди законскиот статус на електронската цигара во Р. Македонија, Р. Србија и Р. Босна и Херцеговина, причините за да се дозволи нејзината употребата или да се забрани, како и мислења на корисниците на овие производи.

Клучни зборови: електронска цигара, никотин, дизајн, законска регулатива, директиви