english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 7-12 5. 105-110p.pdf

 

 

THE INFLUENCE OF THE FILTER ROD LENGTH UPON THE COMPOSITION OF CIGARETTE SMOKE

Natasha Zdraveska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Republic of Macedonia, e-mail: : Natasha_z78@yahoo.com

 

ВЛИЈАНИЕ НА ДОЛЖИНАТА НА ФИЛТЕРНИТЕ ОТСЕЧОЦИ ВРЗ СОСТАВОТ НА ЧАДОТ ОД ЦИГАРИТЕ

Засилената антипушачка кампања и рестриктивните норми и барања и’ наложуваат на

индустријата за цигари да ги намали штетните материи во чадот, без притоа да се нарушат пушачките својства на цигарите. Од друга страна, Светската здравствена организација апелира до научната заедница да го насочи своето ввимание врз разјаснување на влијанието на елементите на дизајнот врз емисијата на чад и нејзината содржина. Целта на истражувањата е да се констатира влијанието на должината на филтер-отсечокот врз содржината на штетните материи во чадот од цигарите.Со користење на стандардни методи го констатиравме влијанието на должината на филтер-отсечокот врз основните штетни материи во чадот од цигарите - никотинот, катраните и јаглеродниот моноксид.

 

Клучни зборови: филтри за цигари, пушење