english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 9. 63-67p.pdf

 

SOME CHARACTERISTICS OF PELAGONEC - THE NEWLY CREATED

VARIETY OF BURLEY TOBACCO

Ilija Risteski

University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Kicevskа bb 7500 Prilep, Republic of Macedonia, e-mail: ilija.r@t-home.mk

 

НЕКОИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВОСОЗДАДЕНАТА БЕРЛЕЈСКА СОРТА ПЕЛАГОНЕЦ

Берлејската сорта Пелагонец ЦМС F1 е призната од страна на Државната сортна комисија во 2010 год. Стабилните и добри приноси, проследени со типични берлејски својства на суровината, ја прават оваа сорта интересна како за производителите така и за фабрикантите. Во услови на мирување на производството на типот берлејво Р. Македонија, таа може да одигра улога на иницијална сорта со која би се рестартирало производството, со можности да биде интересна за нашето опкружување и пошироко.

 

Клучни зборови: тутун берлеј производство на берлеј