english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 7. 49-58p.pdf

 

IMPORTANT FEATURES OF TOBACCO PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Mile Pesevski, Blaze Filiposki, Dragic Zivkovic, Snezana Stojanoska

This scientific paper is a part of the master thesis presented by Blaze Filiposki on 28th May 2010 at the Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

Mile Pesevski, Ph.D., Full Professor, Faculty of Agricultural Science and Food, Skoje,

R. Macedonia,  e-mail: milepesevski@yahoo.com

Blaze Filiposki, MA, Scientific Tobacco Institute, Prilep, R. Macedonia

Dragic Zivkovic, Ph.D., Full Professor, Faculty of Agriculture, Belgrade, R. Serbia

Snezana Stojanoska, Ph.D., Associate Professor, Scientific Tobacco Institute, Prilep,

R. Macedonia.

 

ПОВАЖНИ ОБЕЛЕЖЈА НА ТУТУНОПРОИЗВОДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на статистички податоци за периодот 2001-2010 година, авторите утврдиле дека тутунот во Република Македонија се одгледува на површина од 18,500 ха, што е 3% од обработлива површина или 75% од индустриските култури. Просечните приноси на сув тутун, по години од истражуваниот период, се движат помеѓу 1,000 и 1,500 kg/ha. Тоа овозможува на пазарот на ориенталски тутуни да се стават на располагање помеѓу 17 и 30 илјади тони македонски тутун. Од тоа, речиси 92% се извезува, а остатокот се користи во земјата. Но, Македонија и увезува тутун, главно крупнолисни тутуни. Анализата на цените (откупни, извозни и увозни) покажала дека најголема стабилност има кајцената при извозот на тутун и преработки од тутун. Имено, таа расте од година во година со ист интензитет, при што, речиси, го следи порастот на курсот на американскиот долар. Наспроти тоа, пак, најголема флуктуација имаат цените при откупот на тутунот.

 

Клучни зборови: тутун, производство, извоз, увоз, цена.