english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

 Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 10. 68-73p.pdf

 

WEEDS AS HOST PLANTS TO TOBACCO DISEASES AND PESTS

Vera Dimeska, Spiridon Stojkov, Vesna Krsteska, Biljana Gveroska

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-7500 Prilep

Republic of Macedonia, e-mail: veramilka@yahoo.co.uk, vkrsteska@yahoo.com

 

 

ПЛЕВЕЛИТЕ КАКО ДОМАЌИНИ НА БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ КАЈ ТУТУНОТ

Плевелите се конкуренти на тутунот за вода, животен простор, светлина и хранливи елементи. Тие служат и како домаќини на патогените агенси и придонесуваат за развојот на разни болести. Исто така, тие претставуваат засолниште на голем број штетни инсекти - вектори кои ги пренесуваат болестите од плевелите на тутунот. Поради тоа, воведувањето на ефикасни и навремени мерки за контрола на плевелните растенија е од суштинско значење за добивање на здрава и квалитетна тутунска суровина.

 

Клучни зборови: плевели, тутун, лисни вошки, тучница, лобода, компиров Y вирус