english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2011

 

Karolina Kocoska, Ilija Risteski pdfs/vol 61 1-6 1.  3-9p.pdf

 

COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF SOME FOREIGN AND DOMESTIC HYBRID VARIETIES OF VIRGINIA TOBACCO IN THE REGION OF PRILEP

Karolina Kocoska, Ilija Risteski

University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific tobacco institute-Prilep,

Republic of Macedonia, e-mail: karolina_kocoska@yahoo.com

РЕЗУЛТАТИ ОД КОМПАРАТИВНИ ИСПИТУВАЊА СО НЕКОИ СТРАНСКИ И ДОМАШНИ ВИРЏИНИСКИ ХИБРИДНИ СОРТИ ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕОН

 

Во двегодишните испитувања ( 2008-2009 год ) беше изведен полски опит на површините

од опитното поле во Научниот институт за тутун –Прилеп. Во испитувањата беа вклучени 6 сорти од домашниот и странскиот сортимент и тоа : К-326 F8 ø ( САД ), V-513 (Бугарија ), Virginia SKR ( Зимбабве ), i V-78/07 ЦМС F1, V -82/07 ЦМС F1, V-63/04 ЦМС F1, сите креации на НИТ –Прилеп. Испитувањата се извршени по стандардни методологии. Според добиените резултати, домашните хибридни ЦМС сорти покажуваат подобри квалитативни својства во споредба со странските, при што посебно ја издвојуваме домашната новосоздадена хибридна машкостерилна сорта V-63/04 ЦМС F1.

 

Клучни зборови: вирџинија, хибридни сорти, тутун