english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

тутун 2010 pdfs/vol 60 7-12 8..pdf

 

INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF SOME PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CIGARETTES UPON SMOKE COMPOSITION

Marija Srbinoska1, Stefka Kirkova2

1 Scientific Tobacco Institute, Prilep, Republic of Macedonia,

e-mail:srbinoska.marija@yahoo.com

2 Tobacco and Tobacco Products Institute, Plovdiv-Markovo,

Republic of Bulgaria, e-mail: stkirkova@abv.bg

 

ИСПИТУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОИ ФИЗИЧКИ СВОЈСТВА НА ЦИГАРИТЕ ВРЗ СОСТАВОТ НА ЧАДОТ

И покрајзголемените ограничувања на употребата на тутун и забраната за пушење на цигари, на пазарот се се’ поприсутни цигари со различни тутунски мешавини и дизајн. Воведени се различни техничко-технолошки мерки за намалување на количината на штетни материи во чадот од цигарите. Еден од најстарите, но недоволно истражен пристап за намалување на приносот на чадот е филтрацијата на честички на чадот преку ацетатноцелулозни филтри. Истражувањата се направени со цел да се се одреди ефектот на отпорот на повлекување на филтер-стапчето, отпорот на повлекување на цигарата и брзината на слободно согорување врз содржината на катран, никотин и јаглероден моноксид во тест-цигарите. Цигарите се произведени на индустриска машина за цигари и потоа тестирани на машина за пушење RM 20/CSR во согласност со стандардот ISO 3308. Содржината на катран е мерена во согласност со стандардот ISO 4387, а отпорот на повлекување на филтер-стапчето и на цигарата е измерен според стандардот БДС 11353. Резултатите покажаа дека и двата типа на филтри влијаат врз приносот на чадот и количината на штетни материи во чадот. Намалувањето на денијажата по влакно ја зголемува ефикасноста за отстранување на чадот. Филтерот од типот X (дениер 3.0Ѕ5 000) поефикасно го филтрира чадот, така што содржината на никотин, катран и јаглерод моноксид е пониска од содржината добиена со филтерот Ѕ(дениер 2.7Ѕ5 000).

 

Клучни зборови: цигари, физички карактеристики на цигарите, никотин, пушење, отпор на повлекување