english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

 тутун 2010 pdfs/vol 60 7-12 4..pdf

 

PRODUCTION OF ORIENTAL TOBACCOS IN THE BALKAN COUNTRIES

Kiril Filiposki, 1)Mile Pesevski, Nebojsa Ralevic, 1)Romina Kabranova

Kiril Filiposki University”St.Kliment Ohridski”-Bitola, Scientific Tobacco Institute-Prilep,

Kicevski pat bb. 7500 Prilep; e-mail: kirilfiliposki@yahoo.com;

1)Mile Pesevski, Romina Kabranova, Faculty of Agricultural Science and Food, Skopje,

R. Macedonia, blvd. Aleksandar Makedonski bb, 1000 Skopje,

e-mail: milepesevski@yahoo.com; rkabranova@yahoo.co.uk;

Nebojsa Ralevic, Faculty of Agriculture, Belgrade, R. Serbia Nemanjina 6,

11080 Beograd - Zemun, e-mail: nralevic@agrif.bg.ac.rs

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ОРИЕНТАЛСКИТЕ ТУТУНИ ВО БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ

Производството на ориенталски тутун во светот претежно се одвива во балканските земји, како и во некои азиски земји и поранешни советски републики. Во светски рамки,

ова производство полека се намалува, но тенденцијата на намалување осетно се забележува и кајпроизводството во балканските зенји. Субвенциите од страна на државата го задржаа производството во Македонија и Бугарија. Најголем производител во последниве пет години е Турција со околу 77.570 тони, потоа Бугарија со 23.430 тони, Грција со 20.494 тони, Македонија со 20.173 тони, Албанија со 2.453тони и најмало прозводство има Србија со 308 тони. Вкупното производство на овие земји во светското производство на ориенталски тутуни во последниве години е намалено од 60,41% на 52,70%. Најголема причина за намалувањето е укинвањето на субвенциите во Грција и преминувањето кон производство на маслиники и развојна туризмот во Турција. За да се задржи производството во Р Македнија неопходно е потребно да продолжи субвенционирањето на ова произвоство од страна на државата.

 

Клучни зборови: ориенталски тутун, производство, басма, прилеп, крумовград, измир, самсун, катерини