english македонски 
НАСЛОВНА ИСТОРИЈАТ НАЈНОВ ПРИМЕРОК АРХИВА КОНТАКТ


тутун 2010

  pdfs/vol 60 1-6 9..pdf

INVESTIGATION INTO THE TYPES OF PIPE TOBACCO

Stefka Kirkova

Tobacco and Tobacco Products Institute-Plovdiv, 4108 Markovo, Republic Bulgaria

e-mail: stkirkova@abv.bg

ИСПИТУВАЊЕ НА НЕКОИ МАРКИ НА ТУТУН ЗА ЛУЛЕ

Во извештаите на Kомисијата на Европската заедница се истакнува важноста за развивање на стандарди за контрола на тутунските производи, вклучувајќи ги и цигарите.Тутунот за луле досега не бил подложен на никаков надзор и контрола. Поради овие причини, не постојат какви било информации, методи и апаратура за следење на емисиите наштетните елеменити од чадот. Исто така, не постојат утврдени услови и недостасува регулатива и контрола. Целта на ова истражување е да се открие важноста и суштината на модерните типови на тутун за луле, нивото на одредени параметри и проучување на можностите за нивна контрола. Овие први, прелиминарни студии на тутунот за луле даваат насоки за подлабоко истражување, затоа што постои голема веројатност за зголемување на нивната консумација.

Клучни зборови: тутун, тутунски производи, контрола